JORDAN Kliknij na kwardat
POLE Narysuj figurę myszką
By widzieć pełny screen użyj F11, aby odświeżyć F5.
MONTE CARLO Wybierz liczbę rzutów
This text is displayed if your browser does not support HTML5 Canvas.
Miara
Zewnętrzna
Miara
Wewnętrzna
O
1
=
  I
1
=
O
2
=
  I
2
=
O
3
=
  I
3
=
O
4
=
  I
4
=
O
5
=
  I
5
=
O
6
=
  I
6
=
n=1
Liczba rzutów
Liczba trafień
Pole
1
t =
P
10
t =
P
100
t =
P
1000
t =
P
10000
t =
P
100000
t =
P
P=